cloud cloud cloud cloud cloud
Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 946324, NIP: 7011071645.

25/11/2022

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia

Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 946324, NIP: 7011071645 („Spółka Przejmująca”),

na podstawie art. 500 § 2 i 21 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („k.s.h.”), niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 609659, NIP: 7831739556 („Spółka Przejmowana”), uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 25 listopada 2022 r. („Plan Połączenia”).

  1. Plan Połączenia wraz z załącznikami
  2. Dokument 1
  3. Dokument 2 
  4. Dokument 3
  5. Dokument 4

 

1/10/2022

Ogłoszenie Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.

 

Udostępniony Regulamin reklamacji.

 

 

7/09/2022

Ogłoszenie Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.

Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 946324, NIP: 7011071645.

Informacje udostępniane przez spółkę Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. jako wewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną w wykonaniu wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej „Rozporządzenie SFDR”)

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Dokument: 
Rozporządzenie SFDR

Comments are closed.

Shedding light on the future
by investing in photonics

2023 VIGO Ventures

_____