cloud cloud cloud cloud cloud

25/11/2022

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia

Vigo WE Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 609659, NIP: 7831739556 („Spółka Przejmowana”),

na podstawie art. 500 § 2 i 21 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („k.s.h.”), niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą Vigo Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 946324, NIP: 7011071645 („Spółka Przejmująca”), uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 25 listopada 2022 r. („Plan Połączenia”).

  1. Plan Połączenia wraz z załącznikami
  2. Dokument 1
  3. Dokument 2 
  4. Dokument 3
  5. Dokument 4

 

Comments are closed.

Shedding light on the future
by investing in photonics

2024 VIGO Ventures

_____